category picture

Infopad for deg som pasient

Infopad har en visjon om at all undersøkelse og behandling av pasienter i helsevesenet skal gjøres på en best mulig måte. Dette betinger at undersøkelsen er og behandling er basert på den nyeste forskningen, og at du som pasient undersøkes og behandles i henhold til internasjonalt aksepterte normer.

Les mer om nytten pasienter har av Infopad