category picture

Infopad for deg som kliniker

Infopad er utviklet med en visjon om å gjøre gode validerte spørreskjema og kartleggingsrutiner tilgjengelig i klinisk praksis.

Les mer om Infopad i klinikken

Integrering med Journalsystem

Infopad har nå inngått avtale om integrering med Programvareforlaget , Metodika, ASPIT og Extensor. Det betyr at brukere av Extensor, ProMed, Physica og Psykbase og Skalpell kan administrere pasientene i Infopad direkte i journalsystemet og får skjema utfylt i Infopad direkte inn i pasientens journal.

Les mer