category picture

Infopad for deg som forsker

Infopad er utviklet med en visjon om å fornye den kliniske forskningen. Infopad bringer forskningen til klinikeren og klinikeren til forskningen. Ved automatisering av datainnsamlingen og tolkningen av de innsamlede data har vi forenklet og tilgjengeliggjort klinisk forskning.

Les mer om Infopad og forskning