category picture

Datasikkerhet

Infopad tar datasikkerhet på høyeste alvor, og følger Norm for informasjonssikkerhet for Helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen). For å opprettholde de høyeste krav til sikkerhet har Infopad utviklet et system for innhenting, organisering og lagring av data som sikrer at data på en effektiv måte kan innhentes og brukes av klinikere og forskere, og sikkerheten omkring pasient- og helseopplysninger samtidig ivaretas.

Les mer om datasikkerheten i Infopad