Lisens- og prisinformasjon


Pris pr lisens: kr 165 pr mnd

• Lisens inkluderer inntil 5 prosjekter

• Infopad android app

• Ubegrenset antall pasienter⁄ skjema

• Skåring og tolkning av skjema

• Grafisk fremstilling av skjema der dette er implementert

• Integrasjon til journalsystem (API). Gjelder Promed, Physica, Psykbase, Extensor

• Opplæring via online webinar


Tilvalg


E–post og sms modul: kr 135 pr mnd

• Mulighet for utsending av skjema via e–post, og oppsett av automatisk utsending og oppfølging

• Opplæring via online webinar

• Sms–utsending: kr 0,90 pr sendte sms


Ubegrenset antall prosjekter: kr 25 pr mnd.

• Mulighet for å opprette og administrere et ubegrenset antall prosjekter


Samhandlingsmodul: Kr 119 pr mnd

• Gir mulighet for å dele og delta i felles prosjekter med andre Infopad brukere

• Opplæring via online webinar


Personlig oppfølging kr 1100 pr time

• Support utover opplæring via webinar

• Hjelp til valg av kartleggingsverktøy og skjema og å sette opp prosjekter

• Produksjon av dine egne skjema


Rabatter

• 5 og flere lisenser: 5 % rabatt

• 10 og flere lisenser: 10% rabatt

• 20 og flere lisenser: 15% rabatt

• Ved kjøp av mer enn 30 lisenser: ta kontakt for pristilbud


Alle kunder faktureres i januar for 1 års lisens. Ved avtaleinngåelse faktureres antall mnd frem til neste fakturatidspunkt. Påbegynt mnd ved avtaleinngåelse faktureres ikke. Sendte sms faktureres etterskuddsvis hver 2. mnd. Alle priser eks.⁄ MVA. Fakturert lisensavgift refunderes ikke.