Integrering med Journalsystem

Infopad har nå inngått avtale om integrering med Programvareforlaget, Metodika, ASPIT of Extensor. Det betyr at brukere av Skalpell, ProMed, Physica og Psykbase og Extensor kan administrere pasientene i Infopad direkte i journalsystemet og får skjema utfylt i Infopad direkte inn i pasientens journal.

Vi er også i samtaler med andre journalprogram leverandører. Hvis du ønsker at ditt journalprogram skal integrere Infopad, så ta kontakt med oss, så vi kan ta saken videre med din journalprogramleverandør!

Tilbake