Infopad for deg som kliniker

Infopad er utviklet med en visjon om å gjøre gode validerte spørreskjema og kartleggingsrutiner tilgjengelig i klinisk praksis. Det er etter hvert gjort fantastisk mye bra forskning som bidrar til å stille sikrere diagnoser og bedre prognoser for pasientene våre. Denne forskningen er derimot basert på en rekke spørreskjema og undersøkelsesrutiner. Disse bygger på avanserte scoringsnøkler og kompliserte tolkningsalgoritmer. For oss klinikere er det nesten umulig å holde oversikt over og huske disse i den kliniske hverdagen med pasienter. De ivrigste og mest oppdaterte av oss kan kanskje velge oss ett skjema eller en predikasjonsregel som vi bruker – i alle fall sporadisk og periodevis.

Nå har Infopad gjort spørreskjema og undersøkelsesrutiner tilgjengelig for deg som kliniker. Med Infopad kan du sette opp dine egne prosjekter, for forskjellige pasientgrupper og velge hvilke skjema som skal legges til de forskjellige prosjektene. F.eks kan du lage ett ryggprosjekt, ett nakkeprosjekt og ett kneprosjekt. Til hvert prosjekt kan du opprette konsultasjoner eller datainnsamlinger hvor du legger til spørreskjema. Pasienter kan deretter legges til i ett eller flere prosjekter.

Pasienten kan få tilsendt skjema pr e–post, elller fyller enkelt ut de aktuelle skjemaene via vår Infopad–app på et nettbrett på klinikken. Data overføres til vår database, hvor du får tilgang til ferdig tolkede data. Data er ferdig tolket og kan brukes både i diagnostisering av pasienten, for å velge de mest hensiktsmessige tiltakene og for å gi pasienten en mest mulig riktig prognose. Videre kan du som kliniker dokumentere utviklingen av pasientens lidelse og symptombilde ved gjentatte datainnsamlinger.

I Infopad registreres pasienten med et pasientnummer og er derfor avidentifisert gjennom hele prosessen.  Du kan likevel til enhver tid se hvilke skjema som er besvart av hvilke pasienter.

Data lagres i Infopad i henhold til de råd og anbefalinger som er gitt av Datatilsynet. Alle Data er lagret i henhold til personopplysningsloven §13, helseregisterloven §16 og helseforskningsloven §2 tredje ledd.

Til nå har dokumentasjon av behandlingseffekt eller mangel på sådan vært gjort ved å spørre pasienten hvordan det har gått siden sist. Med Infopad fyller pasienten raskt ut et skjema eller to og du har valide og reliable data om hvordan behandlingen din har påvirket pasientens helse. Infopad gir med dette en unik mulighet for evidence basert undersøkelse, behandling og oppfølging av pasienten.

Hvorfor skal forskningsbasert undersøkelse og dokumentasjon av behandlingseffekt være forbeholdt forskerne? Bruk Infopad for å dokumentere DIN kliniske hverdag!

Tilbake