Den nye måten å innhente pasientopplysninger

Infopad tilbyr nå en enkel og oversiktlig måte å innhente pasientopplysninger. Ved å registrere deg får du enkelt tilgang til en rekke av de mest brukte spørreskjemaene (PROMs). Skjemaene kan sendes til pasienter via en e-postlenke eller besvares via vår Android app. Data blir direkte overført til vår sikre database som du har tilgang til fra våre nettsider. Ta kontakt med Roar på telefon 917 21 590 eller epost roar@infopad.no for mer informasjon.

Les mer

Integrering med Journalsystem

Infopad har nå inngått avtale om integrering med Programvareforlaget, Metodika, ASPIT og Extensor. Det betyr at brukere av Extensor, ProMed, Physica og Psykbase og Skalpell kan administrere pasientene i Infopad direkte i journalsystemet og får skjema utfylt i Infopad direkte inn i pasientens journal.

Les mer